Oulun Vesimiehet ry

Syyskokous

Aika:               7.10.2009 klo 18:00

Paikka:           Messipojantien kerhotila, Toppila

Läsnä:          Markku Heiskari, Sini Heino, Tommi Lydman, Juhana Heino, Petteri Keränen, Markus Riihimäki, Kaarina Jormalainen, Jouni Herronen, Tommi Salminen, Mika Kärki, Matti Karppinen, Tiina Latvastenmäki, Jussi Tikkanen ja Pasi Lieto

§ 1.        Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jouni Herronen ja sihteeriksi Petteri Keränen. Kokous avattiin 18:06.

§ 2.        Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat.

Valittiin Tommi Salminen ja Pasi Lieto sekä pöytäkirjantarkastajiksi että ääntenlaskijoiksi.

§ 3.        Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi sekä päätösvaltaiseksi.

§ 4.        Todetaan äänioikeutettujen jäsenten läsnäolo.

Todettiin paikalla olevan 14 äänioikeutettua jäsentä.

§ 5.        Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten.

Käytiin läpi johtokunnan esittämä toimintasuunnitelma ja hyväksyttiin se muutoksin.

§ 6.        Päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja jäsenmaksuista, jotka voivat olla erisuuruiset eri jäsenryhmille ja niiden maksamisajankohdasta.

Päätettiin pitää olemassaolevat jäsenluokat entisellään. Uppopallojäsenellä on voimassa samat jäsenedut kuin kannatusjäsenellä ja lisäksi hänet ilmoitetaan liiton jäseneksi. Jäsenmaksuun eivät kuulu mahdolliset kilpailusarjojen osallistumismaksut. Uppopallojäsenellä ei ole liittymismaksua. Jos uppopallojäsen liittyy myöhemmin täysjäseneksi, myös seuran liittymismaksu tulee maksettavaksi.

Syyskokous valtuutti johtokunnan selvittämään mahdollisuutta rinnakkaisjäsenyyteen.

Jäsenluokat ja –maksut 2010 ovat:

Liittymismaksu 60eur

Täysjäsen: 75eur
Nuorisojäsen: 30eur
Kannatusjäsen: 25eur
Uppopallojäsen: 50eur

Päätettiin että uusien jäsenten osalta syyskokouksen jälkeen liittymismaksun yhteydessä maksettu jäsenmaksu kohdistuu seuraavalle vuodelle. Syyskokouksen jälkeen loppuvuoden jäsenyyden saa siis ilmaiseksi.

§ 7.        Hyväksytään talousarvio seuraavaa vuotta varten.

Hyväksyttin talousarvio johtokunnan esityksen mukaisena.

§ 8.        Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, joka nimetään myös kerhon puheenjohtajaksi.

Puheenjohtajaksi valittiin Markku Heiskari.

§ 9.        Valitaan johtokunnan muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet.

Johtokunnan jäseniksi esitettiin seuraavia henkilöitä: Tommi Lydman,  Mika Kärki, Sini Heino, Kaarina Jormalainen, Jouni Herronen ja Petteri Keränen.

Suoritettiin suljettu lippuäänestys ja päätettiin valita neljä eniten ääniä saanutta varsinaisiksi jäseniksi ja kaksi seuraavaksi eniten ääniä saanutta varajäseniksi.

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Jouni Herronen, Petteri Keränen, Kaarina Jormalainen ja Sini Heino. Varajäseniksi valittiin Tommi Lydman ja Mika Kärki

Johtokunnan kokoonpano vuonna 2009 on siis:

Puheenjohtaja: Markku Heiskari

Varsinaiset jäsenet: Petteri Keränen, Kaarina Jormalainen, Sini Heino, Tommi Salminen, Jouni Herronen ja Markus Riihimäki.

Varajäsenet: Tommi Lydman ja Mika Kärki.

§ 10.     Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali.

Tilintarkastajiksi valittiin Arto Turkka (varalla Tiina Latvastenmäki) ja Juha Haapajärvi (varalla Juhana Heino).

§ 11.  Käsitellään johtokunnan ja jäsenten esittämät muut asiat.

Johtokunta esitti sääntöihin muutosta patentti- ja rekisterihallitukselta saadun korjauskehotuksen pohjalta.

Sääntöjen 6§ loppu

”Kutsu kerhon kokouksiin toimitetaan jäsenille seuran virallisia tiedotuskanavia käyttäen vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Seuran viralliset tiedotuskanavat hyväksyy seuran yleiskokous.”

esitetään muutettavaksi muotoon

”Kutsu kerhon kokouksiin toimitetaan jäsenille, heidän kerholle toimittamiinsa sähköpostiosoitteisiin, vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.”

Edellä mainittu sääntömuutos ei siis edelleenkään estä käyttämästä lisäksi muita tarpeelliseksi katsottavia kutsutapoja.

Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 12.       Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.56

 

Pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi toteavat:

 

__________________________                  __________________________

Jouni Herronen (puheenjohtaja)                     Petteri Keränen (sihteeri)

 

__________________________                  __________________________

Tommi Salminen                                            Pasi Lieto

 

Oulussa ____.____._______